Algemene voorwaarden:

Om de massageafspraken zo prettig mogelijk te laten verlopen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke massage afspraak. Het is niet mogelijk een massage te ondergaan zonder akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

Toegankelijkheid:

De massageruimte bevindt zich in een afgesloten ruimte van een privé woning. Deze bevindt zich op de begane grond.

Afspraken:

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Bij het maken van de afspraak worden NAW-gegevens geregistreerd en dient de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
Vanzelfsprekend verwacht ik wederzijds respect en een goede lichaamshygiëne van de klant tijdens een massageafspraak.

Contra-indicaties:

Wanneer een klant elders onder behandeling staat, dient de behandelaar akkoord te zijn met het ondergaan van de massage. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van deze informatie. Massagepraktijk de Waterlelie geeft geen medische behandelingen en stelt geen diagnoses.
Een aantal contra-indicaties voor een massage afspraak zijn: griep, acute blessures, ontstekingen en zwangerschap*.
* Massagepraktijk de Waterlelie is niet gespecialiseerd in het geven van zwangerschapsmassages. Tevens is de praktijkruimte hier niet op ingericht.

Weigering:

Massagepraktijk de Waterlelie behoudt te allen tijde het recht om een afspraak te weigeren. Ook kan er tijdens een massage worden besloten de behandeling te staken. Erotisch getinte massages zijn uitgesloten.

Betaling:

Betaling dient bij de afspraak contant te geschieden of door middel van een betaalverzoek direct te worden overgemaakt. Er is geen pin aanwezig.

Aansprakelijkheid:

Een afspraak bij Massagepraktijk de Waterlelie is geheel op eigen risico. Massagepraktijk de Waterlelie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de afspraak.

Wijziging Algemene voorwaarden:

Massagepraktijk de Waterlelie kan te allen tijde de algemene voorwaarden en tarieven voor behandelingen wijzigen.

Privacyverklaring:

Massagepraktijk de Waterlelie, beheert door Charlotte Holtrust en gevestigd aan Lichtmisweg 9, 8035 PL te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Door gebruik te maken van de website en diensten van Massagepraktijk de Waterlelie geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Massagepraktijk de Waterlelie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij gebruik van de diensten van Massagepraktijk de Waterlelie worden de volgende gegevens geregistreerd: naam, telefoonnummer en/of emailadres. Deze gegevens worden geregistreerd om contact met de klant op te kunnen nemen met betrekking tot de dienstverlening. Voor het opstellen van een factuur of verzending van een cadeaubon worden tevens adresgegevens geregistreerd.
Massagepraktijk de Waterlelie bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst) en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, zodat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Massagepraktijk de Waterlelie verstrekt geen persoonlijke of medische gegevens aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.
Heeft u vragen over het privacybeleid van Massagepraktijk de Waterlelie of wilt u uw gegevens inzien, wijzigen en/of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen via info@massagepraktijkdewaterlelie.nl.
Massagepraktijk de Waterlelie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie kunt u altijd raadplegen op massagepraktijkdewaterlelie.nl.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *